Donošenje ovog zakona predstavlja značajan iskorak ka transformiranja pet ustanova socijalne zaštite kojima je osnivač Federacija BiH (Bakovići, Drin, Ljubuški, Pazarić i Sarajevo), posebno u segmentu usklađivanja njihove djelatnosti i načina rada s međunarodnim standardima u oblasti poštivanja ljudskih prava.

Kao značajan aspekt unaprjeđenja njihovog rada posebno treba istaknuti jasnije definiranje i razgraničenje usluga koje se u ovim ustanovama pružaju u segmentu socijalne zaštite (socijalno zbrinjavanje i podrška), zdravstvene zaštite (zdravstvena zaštita i njega), odgoja i obrazovanja, te provedbe zavodske mjere upućivanja u odgojnu ustanovu i dijagnostičko-opservacijskog tretmana.

Zakon definira nekoliko ključnih načela koja predstavljaju pravni okvir zaštite osoba koje borave u ovim ustanovama, odnosno mehanizam kojim se od ovih ustanova, kao i njihovih uposlenika, zahtijeva djelovanje i postupanje utemeljeno na primjeni načela humanizma i poštivanja temeljnih ljudskih prava i sloboda, aktivne uključenosti korisnika u proces odlučivanja sukladno njegovim stvarnim mogućnostima i sposobnostima, te najboljeg interesa korisnika, a posebice u postupcima inicijalne stručne procjene, izrade individualnih planova i preispitivanja potrebe njegovog daljnjeg zadržavanja na smještaju.

Nadalje, Zakon sadrži i izričite zabrane diskriminacije i prisile, osim u posebnim slučajevima propisanim zakonom. Što se tiče prava smještenih korisnika, ovo poglavlje predviđa pravo na informiranost, sudjelovanje u donošenju odluka, slobodan izbor usluga, privatnost i povjerljivost osobnih podataka i pritužbu.

Na kraju, predviđena zakonska rješenja otklanjaju najveći dio uočenih problema koji se odnose na uspostavljanje i provedbu minimalnih standarda stručnog rada i ispunjavanja neophodnih infrastrukturnih preduslova od strane federalnih ustanova socijalne zaštite za kvalitetno pružanje usluga korisnicima.

Posebno je važno naglasiti da se značajno profesionaliziraju upravljačke, nadzorne i rukovodeće pozicije, poboljšava stručni, upravni i inspekcijski nadzor, te se, u odnosu na ppostojeći Zakon, detaljnije razrađuje pitanje financiranja njihove djelatnosti, posebice u segmentu utvrđivanja jedinstvene metedologije izračuna cijena smještaja, ali i kontrole nad njihovim financijskim poslovanjem.