Javno preduzeće Nacionalni park Una raspisalo je javni poziv za nabavka usluga izrade Idejnog projekta za izgradnju žičare za povezivanje mjesta  Kulen Vakuf sa srednjovjekovnim gradom Ostrovica.

Rok za preuzimanje dokumentcije je 19. april 2021. a za dostavljanje ponuda je 28. april, kada će one biti i otvorene.

Rok izvršenja usluga je šest mjeseci od dana potpisivanja ugovora. Nakon idejnog projekta, pristupit će se izradi glavnog projekta.

Riječ je o ideji koja postoji već nekoliko godina ali se nije mogla realizovati zbog nedostatka novca. 

Kako je pojašnjeno, cilj projekta je privlačenje turista na ovu lokaciju, odnosno olkašanje puta jer je pješačenje na stari grad Ostrovica vrlo zahtjevno. Nakon detaljnije analize i razmišljanja zaključeno je da je izgradnja žičare najbolje rješenje.