Prema prijedlogu dnevnog reda, planirano je očitovanje o Nacrtu odluke o ratifikaciji Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Srbije o suradnji na realizaciji Projekta autocesta/brza cesta Sarajevo – Beograd -Sarajevo, čiji je predlagač Ministarstvo vanjskih poslova BiH, kao i o Nacrtu sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Srbije o održavanju i rekonstrukciji cestovnih međudržavnih mostova između BiH i Republike Srbije.

Istovremeno, članovi Vijeća ministara bi se trebali izjasniti u vezi s Nacrtom sporazuma o delegiranju odgovornosti za pružanje usluga u zračnom saobraćaju između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Hrvatske, s Izvještajem o pregovorima, čiji je predlagač Ministarstvo komunikacija i prometa BiH.

Na dnevnom redu sjednice Vijeća ministara BiH je i Nacrt osnova za pokretanje postupka za pristupanje Bosne i Hercegovine Kigali amandmanu o postepenom smanjenju korištenja HFC supstanci Montrealskog protokola o supstancama koje oštećuju ozonski omotač Bečke konvencije o zaštiti ozonskog omotača, čiji je predlagač Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Isto ministarstvo je i predlagač Izvještaja o pregovorima radi zaključivanja Sporazuma o trgovinskoj i ekonomskoj saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Azerbejdžana, s prijedlogom za izmjenu mandata.

Planirano je i očitovanje o Prijedlogu odluke o utvrđivanju Plana prijema kadeta u policijske agencije na nivou institucija Bosne i Hercegovine u 2020. godini, Prijedloga odluke o odobravanju višegodišnjeg projekta održavanja mostova na granici s Republikom Hrvatskom i Prijedloga odluke o izmjeni Odluke o provođenju Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini.

Kako je predviđeno, na dnevnom redu bit će i Informacija o inicijativi Kina plus 17 zemalja srednje i istočne Evrope i aktivnosti u 2020. godini, te Informacija o radu Koordinacijskog tijela za koordinaciju i praćenje procesa svih priprema Bosne i Hercegovine za učestvovanje na Summitu Berlinskog procesa Zapadnog Balkana, kao i Informacija o poduzetim aktivnostima na pripremi učestvovanja Bosne i Hercegovine na summitu o Zapadnom Balkanu u Poznanju.

Također, na dnevnom redu je Informacija o radu Zajedničkog komiteta za raspodjelu diplomatsko-konzularne imovine bivše SFRJ za razdoblje 2018. godine, zaključno s aprilom 2019. godine.

Između ostalog, Vijeće ministara BiH bi trebalo razmatrati Nacrt zakona o dopunama Zakona o prekršajima i Nacrt zakona o dopunama Zakona o plaćama i drugim naknadama u sudskim i tužiteljskim institucijama na nivou Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Ministarstvo pravde BiH.