Oni su zatražili od Tužilaštva Kantona Sarajevo da istraži smrt djevojčice Džene Gadžun, te u najkraćem roku utvrdi sve krivce koji su doveli do ovoga.

Među zaključcima su i sljedeći:

- Tražimo od premijera Vlade KS da u toku današnje sjednice pokrene hitnu proceduru smjene člana UO ZZO KS Benjamina Bejtovića.

Zahtijevamo od Kantonalne uprave za inspekcijske poslove da svakih 90 dana vrši inspekcijski nadzor u privatnim zdravstvenim ustanovama i o tome obavijesti Ministarstvo zdravstva KS.

- Zahtijevamo usvajanje uredbe koju bi donijela Vlada KS na prijedlog Ministarstva zdravstva kojom se zabranjuje rad istvremeno u privatnoj i državnoj praksi.

Zahtijevamo od Ninistarstva zdravstva da pokrene pitanje izrade jedinstvenog cjenovnika pružanja zdravstvenih usluga u javnom i privatnom sektoru.

Zahtijevamo od Ministarstva zdravstva sa uspostavi kontrolu nabavke medicinske opreme u privatnom i javnom zdravstenom sektoru, te da ih objavi na stranici Vlade KS.

Da se ispita slučaj koji se ranije dogodio u poliklinici Bejtović po izjavi direktora Opće bolnice "Prim. dr. Abdulah Nakaš" i okolnosti zbog kojih taj slučaj nije prijavljen inspekciji.

Izvršiti provjeru dozimetara koje koriste doktori i radiološki tehničari koji su izloženi jonizirajućem zračenju a rade u državnom i privatnom sektoru.

Da se privatne ustanove uvrste u sistem E-Medit.

VEZANI TEKST - Vranić: Mi zdravstveni radnici znamo koje kolege uzimaju pare od svojih pacijenata i šutimo

Nakon izjašnjavanja o zaključcima koje je predložio Klub zastupnika SDA, uslijedilo je glasanje u kojem je 13 zastupnika glasalo za ovaj prijedlog, što je nedovoljno za njihovo usvajanje.

Na Skupštini je usvojen zaključak NIP-a.
 
- Tražimo od Vlade KS da dodatno analizira i utvrdi odgovornost svih pojedinaca, ljekara, rukovodilaca javnih i privatnih ustanova u zdravstvu koji su svojim djelovanjem i greškama odgovorni za nesretni događaj, smrt djevojčice Džene Gadžun. Tražimo da odmah nakon toga pokrenu smjenu svih onih čije su greške ustanovljene i dokumentovane od nadležnih institucija, sudova, ombdusmena za ljudska prava i inspekcija, a kao posljedicu su te greške uzrokovale smrtne slučajeve ili teže posljedice po zdravlje pacijenata - glasi usvojeni zaključak.