Na sjednici Vlade Unsko-sanskog kantona održanoj 1. oktobra, između ostalog razmatrana je i prihvaćena inicijativa Radnog tijela za borbu protiv korupcije koja podrazumijeva početak provjere diploma zaposlenih u organima uprave i svim institucijama kojima je osnivač Unsko-sanski kanton i koje se finansiraju iz budžeta Unsko-sanskog kantona.

Prema riječima Asima Dizdarevića, ministra pravosuđa i uprave USK, iz budžeta ovoga kantona plaću prima oko 7.000 uposlenika.