-ViK ne želi biti kamen spoticanja u bilo kojem radu. Ne interesuje nas politika, već želimo da radimo u interesu građana - izjavio je v.d. direktor KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo, Enver Hadžiahmetović.

Predstavnik Općine Ilidža, Mirsad Čaušević, je rekao da je za svaku pohvalu ovaj način rada i komunikacije te da zajedno mogu riješiti sve probleme.

-S obzirom na to da je posebno važno da unaprijedimo saradnju između Općine Ilidža i KJKP ViK u dugom pogledu, želimo da ovaj sastanak završi sa efektivnim i efikasnim prijedlozima i rješenjima. Također, ovom prilikom želim da naglasim da stojimo na raspolaganju, očekujući uzajamnu saradnju s obzirom na to da je dinamika poslova jako složena pogotovo kada su upitanju projekti ovog preduzeća - rekao je direktor ViK-a.

Pomoćnik načelnika je pohvalio ovaj vid saradnje.

-Drago nam je da ćemo u narednom periodu bolje sarađivati - istakao je Mirsad Čaušević.

Na današnjem sastanku Općina Ilidža je sa aspekta prioriteta i u jeku građevinske sezone postavila nekoliko tačaka u cilju zajedničke saradnje i efikasnijeg rješavanja određenih pitanja. Kako su rokovi realizacije projekata fiksni, u budućnosti se očekuje da će zajednički rad između ove lokalne zajednice i komunalnog preduzeća rezultirati pozitivnim rješenjima.

Između ostalog, bilo je govora o projektima ovog preduzeća, odnosno o nastavku realizacije NRW projekta i izgradnje mjerno regulacionih šahtova i projekata u okviru EBRD kredita.

Na ovom izuzetno konstruktivnom sastanku su također prisustvovali i v.d. izvršni direktor za ekonomsko pravne poslove Almir Pamuk, v.d. izvršna direktorica sektora za tehničke poslove i razvoj, Amela Kadić, v.d. izvršna direktorica za vodovodni sistem, Aida Pendek, i v.d. izvršni direktor za kanalizacioni sistem Nihad Žilić sa svojim saradnicima, saopćila je Općina Ilidža.