Nedonošenje ovog i drugih važnih propisa iz raznih oblasti poput ekonomije, zaštite okoliša, nanosi višestruke posljedice u Federaciji BiH, navodi se, između ostalog, u Izvještaju o finansijskoj reviziji Parlamenta FBiH za prošlu godinu a koji su sačinili federalni revizori.

Jedan od razloga što se u Parlamentu FBiH ne donose u razumnom roku zakoni jeste što poslovnicima nisu utvrđeni rokovi koliko dugo materijal čeka na razmatranje u domovima i koliko može biti u parlamentarnoj proceduri. Razlog je i što razmatranju predloženih zakona moraju prisustvovati predlagači, a događa se da se sada u parlamentarnoj proceduri nalaze izuzetno važni nacrti, prijedlozi zakona, čiji su predlagači iz prošlog mandata, i oni se ne mogu razmatrati.

U primjeni Prostorni plan Socijalističke Republike BiH 

Koliko rad Parlamenta FBiH košta građane Federacije, a koji su uskraćeni za mnoge važne zakone, govori podataka da je u 2021. godini na plaće i naknade zaposlenih u federalnom parlamentu, među kojima su delegati, zastupnici, savjetnici..., utrošeno više od 11 miliona KM, tačnije, 11.873.124 KM, što je 84 posto ukupnih rashoda i zadataka.

Mnoštvo je zamjerki na rad Parlamenta FBiH.

- Poslovnicima nisu utvrđeni rokovi koliko dugo materijal čeka na razmatranje u domovima i koliko može biti u parlamentarnoj proceduri, ali je definisano da se pitanje organizacije i rada domova koje nije uređeno poslovnikom može urediti zaključkom doma. Ustavom FBiH određeno je da svaki dom treba da odbije ili usvoji potrebne zakone u razumnom roku nakon njihovog usvajanja u drugom domu - navodi se u revizorskom izvještaju o radu Parlamenta FBiH za 2021. godinu i dodaje:

- Predlagač nacrta, prijedloga zakona, drugog propisa i općeg akta koji se razmatra obavezan je da prisustvuje sjednici radnog tijela, u suprotnom nema rasprave o tim tačkama na sjednicama. Zbog toga se materijali koji su dostavljeni domovima na prijedlog bivših ili zastupnika iz prethodnog mandata ne mogu razmatrati jer nemaju osigurano prisustvo predlagača. Postoji značajan broj materijala iz prethodnih godina koji nije razmatran u Parlamentu FBiH - navode federalni revizori.

Ukazuju da zbog takvog odnosa nisu razmatrani Prijedlog prostornog plana FBiH za period 2008-2028. godine (2014), Nacrt zakona o koncesijama (2017), Prijedlog zakona o šumama (2017), Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama (2017), Nacrt zakona o dopunama Zakona o lovstvu (2017), Nacrt zakona o zaštiti prijavljivača korupcije u FBiH (2018), Nacrt zakona o suzbijanju organiziranih oblika krivičnih djela korupcije, organiziranog kriminala, terorizma i međukantonalnog kriminala (2018), Nacrt zakona o Ustavnom sudu FBiH (2018), Nacrt zakona o mikrokreditnim organizacijama (2018), Nacrt zakona o likvidacionom postupku (2018)...

- Nedonošenje ovih propisa ima višestruke posljedice na ekonomski rast i razvoj, zaštitu i unapređenje okoliša i prirodnih dobara, kao i zaštitu od kriminala i suzbijanje korupcije u FBiH. Tako je u primjeni Prostorni plan SRBiH 1981-2000. godine u dijelu koji nije u suprotnosti sa Ustavom FBiH. U oblasti šuma u FBiH od 2009. godine nema jedinstvenog zakonskog okvira kojim bi se utvrdilo očuvanje i zaštita šuma - ukazuju revizori.

Zamjerke imaju i kod zapošljavanja u Parlamentu FBiH.

Koliko se uzima za odvojeni život 

- U revidiranoj godini u Domu naroda i Zajedničkoj službi bilo je više zaposlenih od odobrenog broja Budžetom, a vršene su i unutrašnje preraspodjele izdataka da bi se uvećali rashodi za plaće i naknade zaposlenima, kako ne bi došlo do prekoračenja odobrenog budžeta. Ocjenjivanje državnih službenika i namještenika izvršeno je u Stručnoj službi Zastupničkog doma i u Domu naroda, dok u Zajedničkoj službi za 2021. godinu nije izvršeno - navode revizori dodavši kako je to u suprotnosti sa Zakonom o državnoj službi u FBiH, Pravilnikom o ocjenjivanju rada državnih službenika u organima državne službe u FBiH...

Osvrnuli su se i na naknade za odvojeni život izabranih dužnosnika.

- Odlukama administrativnih komisija oba doma, definisan je iznos naknade od 800 KM za izabrane dužnosnike ukoliko borave izvan mjesta prebivališta svoje porodice koje je udaljeno više od 70 km od sjedišta Parlamenta FBiH u kojem su zaposleni. Naknada za zakup stana ne može biti veća od 400 KM i isplaćuje se žiralno zakupodavcu na osnovu zaključenih ugovora između Parlamenta FBiH i zakupodavca. Troškovi smještaja odobreni su u iznosu od 100 KM mjesečno i isplaćuju se sa plaćom, kao i naknada za odvojeni život - navodi se u revizorskom izvještaju i dodaje:

- S obzirom na to da odlukama nije utvrđena visina naknade za odvojeni život, uočili smo da se razlika u cijeni zakupa stana, ukoliko je niža od 400 KM, isplaćuje izabranim dužnosnicima kao dio naknade za odvojeni život, što ima za posljedicu da je isplaćena u različitim iznosima. Također, naknadu troškova smještaja, u skladu sa odlukama Administrativne komisije, primaju svi izabrani dužnosnici koji imaju pravo i na naknadu za zakup stana za službene potrebe.

Retroaktivna isplata paušala 

Savjetnicima je na ime naknade za odvojeni život odobreno 300 KM (zakup stana do 100 KM, režijski troškovi 100 KM i naknada za odvojeni život 100 KM). Tokom godine naknadu za odvojeni život koristilo je 96 izabranih dužnosnika, i to 56 u Zastupničkom domu i 40 u Domu naroda.

Federalni revizori su dalje, uvidom u obračun plaća i naknada plaća za mart, juli i decembar 2021. godine konstatovali da obračun nije u potpunosti urađen u skladu sa Zakonom o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH.

Dotakli su se i paušala.

- Uvidom u dokumentaciju koja se odnosi na isplate paušala konstatovali smo da je Administrativna komisija Zastupničkog doma Parlamenta FBiH donijela rješenja o pravu na mjesečno novčano primanje (paušal) za devet zastupnika koji su obnašali funkciju izvršne i zakonodavne vlasti, po kojima je izvršena isplata u ukupnom neto iznosu od 109.266 KM za period 2018-2020. godine. Budući da prethodnih godina nisu vršene isplate, te da Budžetom za 2021. godinu nije planirana retroaktivna isplata paušala, smatramo ovakav način isplate neopravdanim - konstatuju revizori.

U Izvještaju stoji i da je u 2021. godini bili zaključeni ugovori o djelu u visini od 45.805 KM.

- Od toga, najveći dio (24.233 KM) odnosi se na Stručnu službu Zastupničkog doma Parlamenta FBiH za angažovanje osoba za obavljanje poslova koji se mogu svrstati u redovne poslove iz nadležnosti i ne može se potvrditi opravdanost angažovanja osoba za te poslove na ugovoru o djelu, kao ni osnovanost i opravdanost isplaćenih naknada - navodi se u revizorskom izvještaju.