S tim u vezi SIPA je preduzimajući mjere i radnje u skladu sa nadležnostima propisanim članom 62. stav (5) Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti tokom 2021. godine nadležnim organima dostavilo ukupno 523 obavještenja o prikupljenim podacima i informacijama za koje je procijenjeno da mogu biti od značaja pri donošenju odluka iz njihove nadležnosti.

Postupajući po podacima i informacijama iz dostavljenih obavještenja, nadležni organi su tokom 2021. godine preduzimali mjere i radnje iz njihove nadležnosti tokom kojih je utvrđen iznos od 13.667.903,90 KM dodatnih poreznih obaveza u korist budžeta Bosne i Hercegovine.

Također, utvrđeno je postojanje osnova sumnje na počinjenje većeg broja krivičnih djela propisanih krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini u vezi kojih je nadležnim tužilaštvima dostavljeno 14 izvještaja o počinjenim krivičnim djelima i izvršiocima i 14 informacija.

Utvrđen je i veći broj prekršaja propisanih poreskim zakonodavstvom u Bosni i Hercegovini u vezi s kojim je izdato 37 prekršajnih naloga.

- Imajući u vidu značaj ostvarene saradnje koja je jedan od prioriteta u radu SIPA-e zahvaljujemo se policijskim tijelima, Upravi za Indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine i poreskim organima u Bosni i Hercegovini - saopćeno je iz ove policijske agencije.