U Izbornoj jedinici gradskog područja 4 (Jug), izlaznost je 45,3 posto, u Izbornoj jedinici gradskog područja 3 (jugoistok) izlaznost je 43,71 posto, a u Izbornoj jedinici gradskog područja 5 (jugozapad) 39,26 posto.

U Izbornoj jedinici gradskog područja 1 (sjever) izlaznost je 40,03 posto, u Izbornoj jedinici gradskog područja 2 (Stari Grad) izlaznost je 38,93 posto, a u Izbornoj jedinici gradskog područja 6 (zapad) 40,24 posto

Sljedeću informaciju s postotkom izlaznosti CIK će objaviti u 21 sat. Pravo glasa na mostarskim izborima ima 100.864 građana, koji nakon 12 godina biraju 35 vijećnika Gradskog vijeća.