Sastanku su prisustvovali dekan Stomatološkog fakulteta Muhamed Ajanović, Direktorica za nauku i nastavu KCUS-a Enra Mehmedika-Suljić, šefovi i odgovorni nastavnici Katedre za hirurgiju Dželaludin Junuzović i Zlatan Zvizdić, šefica Katedre za internu medicinu Senija Rašić i Amina Rovčanin, te predstavnik studenata Stomatološkog fakulteta.

Većina nastave na Stomatološkom fakultetu je održana u skladu sa epidemiološkom situacijom, ali postoji problem u plaćanju nastavnika i asistenata koji nisu dobili naknadu za obavljenu nastavu. Prof. Dr. Muhamed Ajanović je preuzeo na sebe da uredno evidentira izvedenu nastavu prikaže i podrži KCUS u potraživanju za obavljenu nastavu.

Konstatovano je da ne postoji zaključen Ugovor sa KCUS-om, što je bila obaveza visokoškolske ustanove i rektora još 2017. godine kada je donesen Zakon o visokom obrazovanju, koji će urediti međusobne obaveze i prava.

Dogovoreno je da se praktična nastava iz Hirurgije i planirani ispiti održe u narednoj sedmici poštujući sve epidemiološke mjere.