Kako je saopćeno iz Federalne uprave za inspekcijske poslove, nadzorima i mjerama je, prema do sad dostupnim podacima, obuhvaćeno i ukupno 2.527 osoba - državljana BiH s prebivalištem u RS koji su u BiH ušli preko graničnih prijelaza koji se nalaze na području FBiH, te su podaci - spiskovi s imenima, prezimenima, i adresama osoba blagovremeno dostavljeni Inspektoratu Republike Srpske na daljnje postupanje i provođenje mjera izolacije.

Isto vrijedi i za 253 osobe – državljana BiH s prebivalištem na području Brčko Distrikta, za koje su podaci dostavljeni Inspektoratu Brčko Distrikta.

- Danas ističu mjere iz 1.988 rješenja o izolaciji koja su izdali federalni sanitarni inspektori, čime je do sad za ukupno 9.838 lica istekao period obavezne izolacije u trajanju od 14 dana.  Obavještavamo osobe kojima je izrečeno rješenje o izolaciji da rješenje prestaje da važi istekom propisanog perioda izolacije od 14 dana. Naime, ukoliko su se osobe kojima su izdata rješenja o izolaciji pridržavale izrečenih mjera, te svakodnevno javljale nadležnoj epidemiološkoj službi i do isteka perioda izolacije nisu razvile nikakve simptome zaraze, zdravstveni nadzor se okončava nakon 14 dana - navodi se u saopćenju FUZIP.

Kantonalni policijski organi svakodnevno vrše kontrole lica kojima su od strane federalnih sanitarnih inspektora izdata rješenja o stavljanju pod zdravstveni nadzor/obaveznoj izolaciji, te je u tom smislu Federalnoj upravi za inspekcijske poslove do sad dostavljene ukupno 306 zbirnih službenih zabilješki o nepoštivanju izrečenih mjera na ime većeg broja osoba.