Ambulanta će biti od velike koristi za sve stanovnike ovog područja, uključujući starije osobe, trudnice, novorođenčad, djecu i mlade, kao i sve druge pacijente koji se suočavaju sa različitim zdravstvenim problemima.

Načelnik Općine Novi Grad Semir Efendić kazao je da je zdravstvo jedna od najvažnijih usluga koju građani očekuju od javnog sektora.

- Na ovaj način smo riješili i ovaj problem. Radi se o velikom naselju u kojem živi više od pet hiljada stanovnika i koje do sada nije imalo ambulantu, već su koristili usluge Doma zdravlja Saraj-Polje - kazao je.

Direktor Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo Abel Baltić istakao je da će za sada u ambulanti raditi jedan tim porodične medicine u dvije smjene.

Pozvao je građane da prenesu kartone u novotvorenu ambulantu, gdje će sigurno dobiti jako dobru uslugu, budući da je opremljena najsavremenijom i najnovijom opremom.