- To nije problem posljednjih mjesec-dva, to je problem posljednjih dvanaest-trinaest godina. U tom rješenju ste mogli vidjeti da nije načelnik naredio inspektoru da ukine to naselje, nego kada je u pitanju vodozaštitna zona, posebnu pažnju posvećujemo tom lokalitetu u posljednje vrijeme i trudimo se da zaštitimo taj prostor koliko je moguće više. Ono što je naš inspektor evidentirao kada je obilazio teren po službenoj dužnosti vidio je da se to naselje dalje širi.

Da bi zaustavili širenje tog naselja i te deponije smeća koja se nalazi u vodozaštitnoj zoni, on je izdao rješenje. On je 8. februara napravio zapisnik, ako ste vidjeli u rješenju, a rješenje je izdao tek prošle sedmice. To vrijeme između zapisnika i izdavanja rješenja pokazuje naš odnos prema tome - kaže Muzur. 

VEZANI TEKST - Senada Seferović, majka 14 djece: Neka vidi cijela Evropa šta sa nama radi načelnik Ilidže

Ističe da je ključna stvar da nikoga neće istjerati na ulicu. 

- Ti ljudi dvanaest godina žive na ulici i niko o njima ne vodi računa, nemaju vode, struje ni osnovnih uvjeta za život. Mi njih nećemo istjerati i nećemo srušiti ono što su oni napravili tako kako su napravili dok ne nađemo alternativno rješenje. Da smo o ovome razmišljali i prije ove press konferencije možete vidjeti na našoj web stranici. Da smo izdvojili 100 hiljada KM konkretno samo za ove porodice da im osiguramo alternativni smještaj. Alternativni smještaj će biti na nekoj od naših lokacija, zemljištu našem općinskom ćemo praviti alternativni smještaj u vidu stambenih kontejnera ili nekih drugih oblika koji bi njih zadovoljio - kaže načelnik Ilidže.  

Dodaj je da je 2008. ili 2009. godine Općina Ilidža napravila osam ili deset stanova koji su dodijeljeni romskoj populaciji, a koje su oni koristili mjesec ili dva.

- Ti stanovi su bili potpuno devastirali i napustili su ih. Mi znamo da to nije problem koji ćemo mi riješiti sa ovim rješenjem, već ćemo se mi morati boriti protiv toga u narednom periodu jer jednostavno oni su navikli na takav način života kako već rade. Oni svakodnevno dolaze ovdje u Općinu, ostvaruju svoja prava, preko Općine dobijaju jednokratnu socijalnu pomoć, dječiji doplatak. Preko Općine svi imaju zdravstveno osiguranje. Mi vodimo računa o našim komšijama, romskoj populaciji. Bez obzira na takvo stanje tamo kakvo jeste, mi smo u procesu dezinfekcije, čišćenja i pranja ulica oprali i tu ulicu gdje se nalazi to naselje. Izvršili smo dezinfekciju tog dijela naselja. Prije mjesec dana dijete je teško povrijeđeno tamo jer je nešto palo sa te građevine, i za to dijete smo osigurali novčana sredstva po zahtjevu kada su došli ovdje i obratili se. Ponavljam, to su ljudi koji žive, dijelimo ovaj prostor 365 dana, lično poznajem sve te ljude jer obilaze naše mahale, druže se, pomažemo se - kaže Muzur. 

Ističe da su oni tamo napravili deponiju smeća u prvoj vodozaštitnoj zoni.

- Ja njih razumijem, na taj način pokušavaju da zarade neki dodatni dinar, da prežive. Ono što ćemo se mi truditi u alternativnom smještaju, za koji se nadamo da nam neće trebati puno vremena da privedemo kraju, da oni imaju osnovne uvjete za život, da imaju vodu, struju i pristup nekoj od saobraćajnica da mogu pristupiti tom dijelu. Usvojili smo budžet prije nekih mjesec dana kojim smo osigurali sredstva da možemo kupiti neke kontejnere, neki alternativni smještaj koji već njima bude odgovarao i kako se budemo s njima mogli dogovoriti.

Imamo dvije tri općinske lokacije, već smo izašli na te lokacije, snimili smo te lokacije i sada pravimo procjenu i analizu da li ćemo na jednom mjestu izmjestiti ili na dva tri različita mjesta u grupama to izmjestiti i uraditi. Ovo je počelo 2008. ili 2009. i bile su samo neke dvije male barake. Danas ima 51 osoba, devet porodica. Jedno je rješenje izdato na jednu osobu. I to vam govori kakva je bila namjera inspektora koji je dolazio i radio. Na neki način mi to moramo zaustaviti da se ne širi dalje, dok osiguramo adekvatne uvjete da ih premjestimo na neku drugu lokaciju - kazao je na kraju Muzur.