- Danas sam imao produktivan sastanak sa ministrom odbrane Helezom. Razgovarali smo o potrebi hrabrog vodstva za usvajanje važnih reformi odbrane i dalje jačanje OSBiH. Potrebna je akcija kako bi se unaprijedilo NATO partnerstvo BiH. Jače zajedno - poručio je Murphy.