Simpatičan sa mnoštvo boja i motivima koji ukazuju da je riječ o ustanovi koja je vezana za životinje.

Tako se na muralu nacrtani, konj, jelen, patka, ptice, ovca, krava, koza, horoz ..., da razbije sa bojama ovo svakodnevno sivilo grada.