Akcija se zove "Fiskalna kasa", učestvuje i Porezna uprava RS-a. Akcija se odnosi na malverzacije u vezi sa fiskalnim računima, a pretesaju se lokali u Banjoj Luci i Prijedoru.