- Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske aktivno prati situaciju sa migrantskom krizom i preduzima mjere kako bi adekvatno odgovorilo na povećan priliv migranata, a sve u cilju održavanja povoljnog stanja bezbjednosti.  Institucije BiH još uvijek nemaju strateški pristup u rješavanju problema migranata u BiH, a teško da će naći brzo i adekvatno rješenje kojima će se riješiti dolazak migranata koji su ovih dana krenuli iz Turske. Podsjećamo da je stav Vlade Republike Srpske, da Republika Srpska nema kapacitete za organizovanje prihvatnih centara za migrante na svojoj teritoriji - navodi se u saopćenju MUP-a RS-a.