Nešić je osumnjičen da je zloupotrebe počinio kao direktor Puteva RS-a.

On je smijenjen sa ove pozicije neposredno pred početak izborne kampanje. Prvo je tvrdio da sam podnosi ostavku "iz zdravstvenih raloga", a potom ga je Vlada RS-a smijenila. Sve je uslijedilo nakon turbulencija u vladajućoj koaliciji u RS-u, a Nešić je potom i napustio ovu koaliciju okupljenu oko SNSD-a.

- Sumnjiči se da je od 8. maja 2018. godine do 31. augusta 2020. godine u svojstvu odgovornog lica, vršioca dužnosti direktora JP Putevi RS, kršeći odredbe Zakona o javnim nabavkama, čija je povreda utvrđena Presudom Suda BiH broj: S1 3 U 028689 18, iskoristio svoj položaj i ovlašćenja, te je zaključio Okvirni sporazum sa privrednim društvom Prijedorputevi a.d. Prijedor i u okviru istog zaključio šest pojedinačnih ugovora za izvođenje radova održavanja i zaštite magistralnih i regionalnih puteva i objekata na putevima u Republici Srpskoj. Sumnjiči se da je naložio plaćanje ispostavljenih situacija koje je to društvo dostavljalo po osnovu tako zaključenih ugovora, čime je pribavio imovinsku korist privrednom društvu Prijedorputevi a.d. Prijedor u iznosu od 16.995.385,10КM sa PDV-om - saopćeno je danas iz MUP-a RS-a.