- Obavještavamo Vas da MUP HNK nije u mogućnosti angažovati policijske službenike i preuzeti pratnju autobusa sa migrantima jer se radi o aktivnostima neusaglašenim sa nivoima vlasti u HNK i jedinice lokalne samouprave u Konjicu.

Na ovakvo postupanje nas obavezuju Zaključci Skupštine HNK broj 02-01-VI-015/20 od 31.01.2020.godine – tačka 3 citiramo: "Skupština traži od organa na svim nivoima vlasti u BiH da u skladu sa važećim propisima koordiniraju sa nadležnim tijelima u HNK i organima jedinica lokalne samouprave u HNK sve aktivnosti koje se odnose na migrante". Isto tako, obavezuje nas i Zaključak Vlade HNK broj ; 01-01-02-2729/20 sa danas održane sjednice a kojeg Vam dostavljamo u privitku ovog akta.

Dakle, da bi se udovoljilo Vašem zahtjevu i pristupilo realizaciji aktivnosti iz akta veze inzistiramo na poštivanju gore navedenih zaključaka.

Također upozoravamo na činjenicu da prema operativnim saznanjima raspolažemo informacijama da je ova najava izazvala ogromnu uznemirenost građana, te da se velika grupa mještana (za sada više od 150) samoorganizovala i da planira vlastitim tijelima i drugim preprekama zapriječiti dolazak migranata u njihovo mjesto. U razgovorima ističu da ne žele uvoz tuđih problema u njihovu sredinu, da bivša kasarna nema nikakve uslove za prijem tolikog broja migranata, da je jako blizu glavne saobraćajnice M-17, njihovih kuća i škole, da nije ograđena nikakvom zaštitnom ogradom i da ne postoji minimum sigurnosnih uslova za boravak migranata.

Ovakav ishitreni postupak Službe sa strancima sa bezbjednosnog aspekta za MUP HNK je također apsolutno neprihvatljiv. Područje HNK je već u velikoj mjeri opterećeno bezbjednosnim problemima koje izazivaju migranti i da je ove godine zabilježeno više od 250 slučajeva preduzimanja mjera i radnji prema migrantima. Sadašnje najave i eventualni njihov smještaj na područje HNK bi još dodatno destabilizirao ionako opterećenu bezbjednosnu sitiaciju.
Isto tako, upozoravamo i na činjenicu nedostatka policijskih službenika u ovom Ministarstvu i pojačane aktivnosti na realizaciji akcije "Mirni praznici", aktivnosti na realizaciji Naredbi Kriznog štaba u vezi pandemije COVID-19 i drugih.

Zadaća MUP-a HNK je pružanje maksimalne lične i imovinske bezbjednosti svih građana ovogo Kantona i svih onih koji borave na ovom području a ovakvi potezi prebacivanja bezbjedonosnih problema na naše područje nisu prihvatljivi , nego naprotiv mogu izazvati nesagledive posljedice i narušiti stanje sigurnosti – stoji u pismu MUP-a HNK.