Kako je naglasio na konferenciji za novinare, BiH ima sudbinu da je često, u historijskim trenucima, bila u takvim tačkama kad se ozbiljno u pitanje dovodila njena egzistencija, ne samo u teritorijalnom, već i u biološkom smislu.

- Nedavna dešavanja, naročito izazvana djelovanjima susjeda (Srbije i Hrvatske), ali i perfidnim djelovanjem međunarodne zajednice i sve to potpomognuto nekvalitetnim djelovanjem probosanske strane, dovelo nas je u situaciju u kakvoj se trenutno nalazimo. Poražavajuće je i zabrinjava mnoge, kojima je stalo do BiH, da situacija za Bosnu i Hercegovinu postaje sve teža i čini se da izlazna strategija postaje sve skučenija - rekao je Muhasilović.

Naglasio je nastojanje akademske zajednice i njihov doprinos, uz nadu da će se i njihov glas čuti kod onih koji donose odluke i kod onih kojima je stalo do BiH.

- Naš glas razuma je rukovođen činjenicom da dobro bude svim građanima BiH, bez obzira na njihovu etničku pripadnost. Nismo zaluđeni vjerovanjem da će u bh. enitetu RS uvažiti naš glas, ali je ovaj mali doprinos nužan da bi se iznašli kvalitetni modeli izlaska iz ove krize - naglasio je Muhasilović.

Američki profesor filozofije i studija holokausta i genocida David Pettigrew predstavljen je danas kao osoba posvećena najtežim bh. temama, a njegova naučna senzibilnost i upornost istaknuti kao uzor i opomena mnogima koji su, kako je kazao predsjednik Kruga 99 Adil Kulenović, skriveni iza udobnosti ličnih života i stečenih pozicija.

Profesor Petigrew mišljenja je da bi nastojanje Bosne i Hercegovine da osigura suverenitet i izgradi demokratsku državu trebalo da bude prioritet za međunarodnu zajednicu, posebno za Ured visokog predstavnika.

Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99 redovnu sesiju ove nedjelje održala je pod nazivom "Nužnost suočavanja sa realpolitikom entiteta RS u državim i internacionalnim relacijama."