Predstavnici Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) preporučili su predstavnicima Ministarstva finansija Republike Srpske (RS) da se unaprijedi zakonski okvir za upravljanje dugom.

Na taj način bi se uspostavile još efikasnije procedure i ova oblast dodatno uskladila s najboljim globalnim praksama.

Također, preporučeno je da se dodatno radi na razvoju domaćeg finansijskog tržišta kako bi se razvilo sekundarno tržište i maksimalno iskoristili njegovi kapaciteti, saopćeno je nakon sastanka ministrice finansija Zore Vidović sa šefom Tehničke misije Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) Peterom Lindnerom.

Predstavnici MMF-a su prezentovali ministrici finansija ocjene i preporuke misije za unapređenje upravljanja dugom u RS.

-Konstatovano je da je proces upravljanja dugom u RS dobro postavljen i da na odgovarajući način ispunjava svoju funkciju, te da predstavlja dobru osnovu za dalje unapređenje ove oblasti – navodi se u saopćenju.