Na  sjednici se odlučivalo o izdavanju licenci klubovima koji su aplicirali za učešće u takmičenju Prve lige Federacije BiH za takmičarsku sezonu 2022/2023.

U skladu sa prednje navedenim, donesene su sljedeće odluke:

Licencu za učešće u takmičenju Prve lige Federacije BiH za takmičarsku sezonu 2022/2023. dobili su sljedeći klubovi:

NK Bratstvo Gračanica, FK Budućnost Banovići, FK Goražde, NK GOŠK Gabela, OFK Gradina Srebrenik, FK Igman Konjic, NK Jedinstvo Bihać, FK Radnik Hadžići, FK Rudar Kakanj, BFK Simm Bau Kosova, HNK Tomislav Tomislavgrad, NK TOŠK Tešanj i NK Zvijezda Gradačac.

Zaključkom Prvostepene komisije za licenciranje NS FBiH klubovima FK Mladost Doboj Kakanj, HNK Orašje i NK Travnik ostavljen je dodatni rok za dopunu dostavljene dokumentacije te će Komisija odluku donijeti nakon pregleda dodatne dokumentacije.

Također, u postupku je vanredna primjena licenciranja za klubove Druge lige Federacije BiH grupa Centar, Sjever, Zapad i Jug, a odluka o licencama za klubove iz nižeg stepena takmičenja će biti donesena na narednoj sjednici Komisije. 

U skladu sa odredbama pravilnika o licenciranju klubova FSFBiH, klubovi imaju pravo uložiti žalbu Drugostepenoj komisiji za licenciranje klubova NFSBiH u roku od osam dana od dana dostavljanja odluka Prvostepene komisije za licenciranje klubova FSFBiH.