- Na javni poziv prijavilo se 398 kandidata. Po nacrtu rang liste prihvaćene su prijave 272 kandidata. Na nacrt rang liste je uloženo 30 prigovora, od kojih je jedan prigovor bio neblagovremen, a četiri su prihvaćena kao osnovana, dok je njih 25 bilo neosnovano. Na konačnoj rang listi je 276 kandidata koji su zadovoljili uslove i njima će biti isplaćena subvencija za rješavanje stambenog pitanja - naveo je ministar Kapidžić.

VEZANI TEKST - Mladi u Kantonu Sarajevo će ipak dobiti veći iznos za kupovinu stana od obećanih 2.000 KM

Konačna rang lista kandidata koji su ostvarili pravo na subvenciju je objavljena jučer na oglasnoj ploči KS, te na na web stranici Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS. Njima će biti isplaćeno po 7.000 KM, potvrdio je ministar.

- Za subvencije je sa pozicije Ministarstva prvobitno bilo izdvojeno 550.000 KM, ali je kroz preraspodjele Budžeta KS za ove namjene obezbijeđeno ukupno 1.932.000 KM, čime je omogućeno da kandidati sa konačne rang liste dobiju sredstva od po 7.000 KM - istakao je ministar Kapidžić.

Pozvao je sve mlade osobe koje su ostvarile pravo na subvenciju da dostave potvrdu banke o broju transakcijskog računa na koji će im se izvršiti uplata dodijeljenih sredstava. Isplate subvencija bi trebale biti realizovane naredne sedmice, rekao je ministar.

Naglasio je da je uprkos pandemiji, kao i smanjenom prilivu sredstava u Budžetu, Vlada za ove namjene uspjela osigurati dodatna sredstva, u odnosu na prvobitno planirana. Precizirao je da je kroz preraspodjele, sa pozicije Ministarstva prostornog uređenja osigurano 1.082.000 KM, Ministarstva za rad,socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice 750.000 KM, a sa pozicije Ministarstva kulture i sporta 100.000 KM, a sve u cilju isplate konačnih subvencija za mlade, saopćeno je iz Vlade KS.

Sredstva za te namjene bit će planirana i u budžetu za narednu godinu, najavio je ministar Kapidžić.

Zbog pogoršane epidemiološke situacije u Kantonu Sarajevo, kandidatima je poručeno da potvrdu banke o broju transakcijskog računa mogu dostaviti i putem pošte na adresu: Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, Ulica Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71.000 Sarajevo sa naznakom "Za Komisiju za provođenje Javnog poziva za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih", putem faxa na broj 033/562-031 ili skeniranu potvrdu putem emaila [email protected]