Nakon dva mjeseca čekanja na odgovor Vlade Kantona Sarajevo, zastupnici u Skupštini Kantona Sarajevo podržali su danas inicijativu zastupnika Mirze Čelika da se mladima sa poteškoćama u razvoju, uzrasta od 21. do 27. godine, dozvoli odlazak na radionice u Javnu ustanovu Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece Mjedenica i Javnu ustanovu Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Vladimir Nazor Sarajevo.

- Do sada u ovim centrima nisu mogli odobriti boravak mladih od 21. do 27. godine na radno-okupacionim terapijama, na psihosocijalnim radionicama, na usavršavanju i edukaciji. Ova djeca nakon 21 godine budu izbrisana sa svih evidencija, nemaju društveni aspekt, niti osposobljavanje u vidu radionica. I djeca zbog roditelja koji moraju raditi, budu poslani u Pazarić – navodi Čelik.

Ističe kako tim mladima radionice mnogo znače u njihovom napretku.

- Vlada se dva mjeseca nije htjela izjasniti o ovoj inicijativi, a "šestorki" su puna usta djece sa poteškoćama u razvoju. Govorili su kako će to biti stub njihovog rada, kako će raditi i pomagati. Neće da rade, samo pričaju. Sada smo ih zadužili da moraju iznaći sredstva da se osiguraju djeci radionice. Sad se ta djeca mogu ponovo upisati u Zavod Mjedenica i u Centar Vladimir Nazor – zaključio je Čelik.