Projekat vodosnabdjevanja Rakovice se nastavlja. Do sada je za ovaj projekat utrošeno oko 19 miliona KM. Sredstva su izdvojena za izradu projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko pravnih odnosa, izgradnju vodnih objekata, distributivne i sekundarne vodovodne mreže.

Kako je saopćeno iz Općine Ilidža, radovi na izgradnja rezervoara za vodu Stubline su okončani. Izgrađeno je 56,50 kilometara vodovodne mreže, a do sada je priključeno 1.740 objekata na vodovodni sistem.

- Izgrađeno je pet rezervoara za vodu, te četiri pumpne stanice. U narednom periodu trebalo bi se raditi vodovodna mreža za naselje Rudnik, Zelene meraja, dio Kobiljače od osnovne škole do Zelene meraje, Buhotine, Zenik i padinski dio Kakrinjskog puta. Projektna dokumentacija je završena 2017. godine, međutim čeka se saglasnost KJKP "ViK". Radovi bi trebali koštati još tri miliona KM - navodi se u saopćenju.

Jedan od mještana koji je dobio vodu je Muhtaz Avdagić, koji je izrazio zahvalnost Općini Ilidža.

- Veliko hvala Općini bez čijeg zalaganja ne bi danas imali vodu. Na vodu sam čekao dugo i evo konačno kao i sav normalan civilizovan svijet i mi je imamo - rekao je Avdagić.

Muhtaz Avdagić

Na području MZ Hrasnice I i II vodosnabdjevanje građana pitkom vodom je zadovoljavajuće. Obzirom da na području Hrasnice još egzistira cjevovod izgrađen od AC cijevi, koji je pored negativnog uticaja na zdravlje korisnika još i dotrajao, kao i učestali kvarovi na mreži, često je dolazilo do prekida vodosnabdjevanja.KJKP ViK je izvršilo zamjenu AC cijevi na području Hranice u dužini od 1.800 metara.

U ovoj godini planira se zamjena AC cijevi u ulici Stari drum, kao i izrada projektne dokumentacije za sanaciju i izgradnju vodovodne mreže u ulicama Bunica, Pandurica i Stari Kovači.