Na osnovu prikupljenih operativnih podataka, Inspektori Službe, već duži vremenski period kontinuirano preduzimaju neophodne operativne mjere i radnje na pronalasku lica za kojeg se raspolaže informacijama da je jedan od vodećih organizatora u lancu mreže međunarodnog krijumčarenja ljudima, kako u BiH tako i u zemljama na cjelokupnoj migrantskoj ruti Zapadnog Balkana.

S tim u vezi, danas je na području Kantona Sarajevo, lokalitet Stari Grad, pravovremenom i koordiniranom akcijom od strane inspektora za strance u saradnji sa Obavještajno-bezbjedonosnom agencijom, izvršeno lociranje i privođenje u službene prostorije, jednog lica, državljanina Palestine inicijala I. K.

Prema istom će biti izrečena mjera protjerivanja iz BiH i stavljanja pod nadzor u Imigracioni centar, kako bi se stvorili svi neophodni uslovi za njegovo udaljenje iz BiH.

Služba će i u narednom periodu u saradnji sa drugim nadležnim bezbjedonosnim organima, preduzimati ovakve i slične aktivnosti, koje imaju za prioritetni cilj otkrivanje i sprečavanje neregularnih migracija te davanje doprinosa zaštiti ukupne bezbjednosti građana na ovom području.