- Uloga Zavoda u nabavci u vrijeme epidemije bila je isključivo u pripremi plana potrebne opreme i medicinskih sredstava koje će koristiti javne zdravstvene ustanove za vrijeme trajanja epidemije COVID-19 i tu svaka aktivnost i uloga Zavoda prestaje. Tužilaštvo BiH je formiralo spis i ono će na kraju reći o čemu se radi - zaključio je on.

Bio je ovo Peharov odgovor na upit Faktora "koje respiratore je u svojoj specifikaciji Zavod za javno zdravstvo FBiH naveo kao potrebne u liječenju pacijenata oboljelih od COVID-19, te ko je odobrio promjenu vrste respiratora“.

Na upit gdje će sada završiti ovi respiratori, odnosno da li će njihova podjela biti izvršena na osnovu raspodjele po kantonima koja je već dogovorena, te u koje svrhe se mogu upotrebljavati i za koje pacijente, Pehar je rekao:  

- Treba sačekati istragu i da stručnjaci koji se razumiju u ovu opremu daju svoju konačnu riječ. U skladu s tim ćemo pronaći mjesto za ove aparate u zdravstvenom sistemu FBiH. Možda postoji mogućnost da Vlada FBiH promijeni odluku, ali naći ćemo mjesto za ove aparate - pojasnio je Pehar.