- Istraživanje koje smo proveli pokazuje da su nam djeca bila izložena stresu, više nego roditelji i više nego nastavnici. Krizni štab ima niz zaključaka. Njihova preporuka je da nastava krene u punom obimu. U ponedjeljak ćemo znati konačan zaključak o tome - izjavila je Hota-Muminović.

Govoreći o modelu odvijanja nastave, kazala je da su već pripremili priručnik koji su objavili u julu.

- Tamo ima i o ovom kombinovanom modelu. Međutim, on će biti znatno unaprijeđen u odnosu na ono kako smo ranije primjenjivali kombinovani model. Rotacija grupa učenika će biti dinamičnija. Nećemo imati blok od pet radnih dana nego ćemo ići recimo jedna grupa ponedjeljak - srijeda - petak, a sljedeće sedmice ta ista grupa ide utorak i četvrtak. Ostavit ćemo i školama jedan dio slobode, zavisno od veličine škole i broja učenika - pojasnila je Hota-Muminović.

Smatra da u uslovima pandemije nema idealnog modela.

- Kakvu god odluku da donesemo ona neće biti idealna i ona je iznalaženje najboljeg načina sa najmanje štete. Kao ministrica sam uvijek zagovarala da prosvjetni radnici moraju imati prioritet u vakcinaciji. Prema našim podacima, još uvijek sumiramo podatke, više od 50 posto je već vakcinisano - naglasila je Hota-Muminović.