Danas se održava sjednica Skupštine Kantona Sarajevo na kojoj se razmatra Informacija o stanju u oblasti obrazovanja u Kantonu Sarajevo, a trenutno se zastupnicima se obratila ministrica za obrazovanje, nauku i mlade KS Zineta Bogunić.

Ministrica je kazala kako je imala težak zadatak za pripreu materijala za ovu sjednicu jer je tema preširoka, a da je tim povodom morala pripremiti brojne materijale.

Kazala je kako su mnogi dokumenti stavljeni u ladicu i da su sve vrijeme sakupljali prašinu.

Bogunić je istakla kako promjene u obrazovanju zahtijevaju sveobuhvatan pristup.

- Promjene u obrazovanju nisu fast food, već bosanski lonac – kazala je ministrica Bogunić.

U svom izlaganju predstavila je zastupnicima sa čime trenutno Ministarstvo, i obrazovanje općenito, raspolaže, ali je ukazala i na nedostatke, kojih je, kako kaže, mnogo.

- Mi hoćemo kvalitetno obrazovanje za svako dijete - poručila je Bogunić, između ostalog.