Ministrica Đapo: Svaki kanton mora uraditi akcioni plan zaštite kvaliteta zraka

objavljeno: 27.12.2017. u 21:18

Zimski period prvenstveno za stanovnike Tuzle, Sarajeva, Zenice, obavezno je popraćen maglom, tačnije smogom, visokim stepenom zagađenja zraka, kao što je bio slučaj i posljednjih dana.

Edita Đapo, federalna ministrica okoliša i turizma je za Faktor pojasnila koje mjere se poduzimaju u slučaju visokog stepena zagađenosti. Zatim je podsjetila kako je ovo ministarstvo uvelo ekonomski instrument na principu "zagađivač plaća".

- Kad je u pitanju povećano zagađenje, odnosno, prekoračenje graničnih vrijednosti parametara kvaliteta zraka, propisima su definirane mjere u područjima gdje su nivoi viši od graničnih vrijednosti. Svaki kanton mora uraditi kantonalni akcioni plan zaštite kvaliteta zraka u oblastima u kojima su prekoračene granične vrijednosti kvaliteta zraka jedne ili više zagađujućih materija. U situacijama izuzetne zagađenosti, u kojima su prekoračene granične vrijednosti kvaliteta zraka, pragovi upozorenja i uzbune, a kojima mogu biti ugroženo zdravlje ljudi i okoliš, kantoni donose Interventni plan. Njime se utvrđuju vrste rizika i opasnosti, postupak i mjere za uklanjanje opasnosti, subjekti zaduženi za primjenu mjera, odgovornost i ovlaštenja u vezi sa primjenom Plana - objašnjava Đapo.

Kaže kako kantoni mogu zabraniti korištenje određenih cesta za neke vrste vozila ukoliko se zagađenje zraka koje je prouzrokovano cestovnim saobraćajem, ne može riješiti na drugi način.

- Također, kantoni mogu obustaviti rad određenih zagađivača ili obustaviti nastavu u školama u cilju zaštite najmlađe populacije. Kanton Sarajevo ima donesen Akcioni plan za smanjenje čestičnih tvari u zraku, kao i Plan interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti. Vrlo je bitno napomenuti da je od velike važnosti i potrebe da svi nadležni organi različitih nivoa vlasti, a posebno inspekcijski, provode svoje obaveze kako bi se stanje okoliša, odnosno kvaliteta zraka, poboljšalo u budućnosti. Važno je spomenuti i ekonomske instrumente, koje je uspostavilo ovo ministarstvo na principu "zagađivač plaća“ - podcrtava Đapo.

Dodaje da su u skladu sa tim principom doneseni odgovarajući propisi prema kojima zagađivači zraka plaćaju odgovarajuće naknade u Fond za zaštitu okoliša prema obračunu količina emitovanih zagađujućih supstanci.

- Smanjenjem emisija zagađujućih supstanci, obveznici plaćanja će plaćati manje naknade, a što će se vremenom pozitivno odraziti i na kvalitet zraka. U skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša, Federalno ministarstvo okoliša i turizma i nadležna kantonalna ministarstva izdaju okolišne dozvole za određene pogone i postrojenja. Ovim dozvolama se za period od pet godina uređuju mjere, aktivnosti zaštite okoliša i nalaže monitoring koje operateri pogona i postrojenja moraju ispoštovati što osigurava efikasnu zaštitu zraka. Efikasnim provođenjem ovih mjera i aktivnosti sukcesivno se poboljšava sveukupno stanje kvaliteta zraka - rekla je Đapo.

Na pitanje ko su najveći zagađivači zraka u našoj zemlji, Đapo kaže kako se njima smatraju pogoni i postrojenja koja imaju velika ložišta za sagorijevanje takozvana LPC postrojenja.