Naime, Nadzorni odbor Razvojne je 10.2.2022.donio Odluku o rapisivanju konkursa za izbor članova Uprave Banke, ali taj poziv još nije objavljen.

Na čelu Razvojne banke nalazi se Mensud Bašić u svojstvu vršioca dužnosti direktora. On je na tu funkciju imenova u septembru prošle godine na period do 12 mjeseci.