Zbog pogoršane epidemiološke situacije, koja traži veći opseg testiranja,Vjekoslav Mandić, federalni ministar zdravstva, nedavno je pozvao i privatne laboratorije da se uključe u testiranje na koronavirus.

Do ovog trenutka Federalnom ministarstvu zdravstva prijavilo se pet privatnih laboratorija, četiri sa područja Kantona Sarajevo i jedna iz Tuzlanskog kantona.

U međuvremenu, cijena komercijalnog testiranja na koronavirus u RS snižena je sa 200 na 150 KM, a kako smo saznali, jutros je u Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH održan sastanak na kojem je donesena odluka o novoj, smanjenoj cijeni komercijalnog PCR testiranja i na području većeg bh. entiteta.

- Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, kao nadležna institucija, u maju je utvrdio cijenu PCR testiranja, koja iznosi 215,20 KM. Federalno ministarstvo zdravstva jučer je uputilo Zavodu zahtjev da se razmotri redefiniranje i po mogućnosti ta cijena smanji imajući u vidu da su to isto učinile i zemlje u okruženju - navode iz Federalnog ministarstva zdravstva.

U saopćenju Federalnog ministarstva zdravstva, navodi se kako je trenutno u toku više upravnih postupaka u ovom Ministarstvu za verfikaciju, a po zahtjevu privatnih zdravstvenih ustanova koje imaju registrirane privatne mikrobiološke laboratorije, i to: PZU "Eurofarm-Centar-Plokilinika" Sarajevo, PZU Plava poliklinika Tuzla, PZU Zavod za biomedicinsku dijagnostiku i ispitivanje "Nalaz" Sarajevo, kao i Privatna mikrobiološko-parazitološka laboratorija Sarajevo. 

Do sada su na području Federacije BiH, s jedne strane za sistem, ali i u komercijalne svrhe, PCR testiranja mogle raditi verificirane laboratorije u tri klinička centra - u Sarajevu, Tuzli i Mostaru, Opća bolnica "Prim. dr. Abdulah Nakaš", Kantonalna bolnica u Zenici, bolnice u Tešnju i Bihaću te Veterinarski fakultet u Sarajevu.

- Što se tiče privatnih laboratorija koje su se prijavile, Komisija Federalnog ministarstva zdravstva izlazila je na teren i verifikacija je u toku. Do ovog trenutka verificirana je jedna privatna laboratorija u Sarajevu, a to je "Alea - Dr. Kandić". Očekujemo da će proces verifikacije i za ostale uskoro biti završen - kazali su u Federalnom ministarstvu zdravstva.

Zemlje u našoj regiji, ali i one u Evropskoj uniji snižavaju cijene komercijalnih PCR testova kako bi svojim građanima olakšale provjere zdravstvenog stanja, ali i putovanja.

Prema informaciji koju smo dobili u Ministarstvu vanjskih poslova BiH, bh. građanima koji putuju u zemlje Evropske unije potreban je PCR test, u Crnu Goru može se i sa serološkim testom, dok za prelazak granice sa Srbijom nije potreban nijedan test na koronavirus.