Vlada Kantona Sarajevo 11. juna donijela je odluku kojom je dala saglasnost za vođenje pregovora između predstavnika Vlade i Sindikata o zaključivanju kolektivnog ugovora, te imenovala novi Pregovarački tim Vlade KS koji će voditi pregovore sa pomenutim sindikatom.

- Zvanični pregovori pregovaračkih timova počeli su 15. juna. Do sada je održano ukupno pet sastanaka. Pregovarački timovi Vlade KS i Sindikata radnika u zdravstvu, uspjeli su usaglasiti veliki dio teksta Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva za područje Kantona Sarajevo, ali ostale su neusaglašene tri tačke - navodi se u saopćenju Ministarstva zdravstva KS.

VEZANI TEKST - Selimić: Medicinari su napustili trijažne punktove, izlazimo na proteste, čekamo poziv premijera Nenadića

Prva tačka, kako je saopćeno, odnosi se na naziv kolektivnog ugovora, s obzirom na to da pregovarački tim Sindikata insisitira da to bude granski kolektivni ugovor, što je neprihvatljivo za pregovarački tim Vlade Kantona Sarajevo.

Druga je početak primjene Kolektivnog ugovora, s obzirom da je pregovarački tim Sindikata insistirao na retroaktivnoj primjeni od 1. januara ove godine, što je također neprihvatljivo za pregovarački tim Vlade Kantona Sarajevo.

Treća neusaglašena tačka je član 37. prijedloga Kolektivnog ugovora u kojem su utvrđeni povećani koeficijenti za sve grupe složenosti poslova, koji po izračunu Sindikata iznose oko osam miliona KM na godišnjem nivou, a prema obračunu koji je vršio Zavod zdravstvenog osiguranja KS to je oko 13 miliona KM na godišnjem nivou.

- Pregovori se nastavljaju do postizanja obostrano prihvatljivog rješenja - navode iz Ministarstva zdravstva KS.