Na današnjoj sjednici Zastupničkog doma Parlamenta FBiH u Sarajevu usvojen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima. Jedna od osnovnih odredbi je da će stranci koji počine prekršaj u Federaciji BiH morati platiti pripadajuće kazne ili troškove postupka prije nego napuste Bosnu i Hercegovinu.

Kao način za to je predložena privremena zabrana izlaska takvih pojedinaca iz države posredstvom Službe za poslove sa strancima.

Na današnjoj sjednici nisu prošli izvještaji zavoda Drin, Bakovići, Pazarić, ali ni Zavoda za vaspitanje muške djece i omladine Sarajevo, te Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški.

Zastupnički dom FBiH je zadužio Federalno ministarstvo rada i socijalne politike da razmotri izvještaje svih ovih zavoda i sa nalazima FUP-a Tužilaštva i Ureda za reviziju institucija FBiH, i podnese izvještaj Zastupničkom domu o urađenom u roku od 60 dana. Zadužila se i Vlada FBiH da Zavodu Pazarić izdvoji interventna serdstva za predstojeću grijnu sezonu, kao i MInistarstvo rada i socijalne politike FBiH da organizira posjetu što prije Zavodu Pazarić.

Podsjećamo, Redžep Salić, direktor Zavoda Pazarić je šokirao javnost iznijevši na današnnjoj sjednici situaciju koju je zatekao u Zavodu Pazarić, a gdje je na mjesto direktora došao prije četiri mjeseca.On je pozvao SIPA-u, FUP, da uđu u ovu ustanovu, ukazao da djeca, štićenici i omladina koji su u Zavodu smješteni već 15 godina imaju isti jelovnik, da borave u katastrofalnim uvjetima i naveo niz nepravilnosti koje ukazuju na elemente kriminala.

Na sjednici Zastupničkog doma sa 54 glasa za, tri uzdržana i 18 protiv, usvojen je Program rada Vlade Federacije BiH za 2019. godinu. Također, usvojeno je i više akcionih planova.

Potrebnu većinu nije dobio Izvještaj o radu i finansijsko -materijalnom poslovanju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za 2018. godinu.

Zastunički dom FBiH je donio i zaključke koji se tiču situacije sa rudnicima u FBiH. Naloženo je da se pristupi restrukturiranju rudnika. Zadužuje se Elektriprivreda BiH da izvrši analizu sposobnosti svakog rudnika, održivost ekspolatacije uglja u rudnicima i predloži donošenje odluke o zatvaranju neodrživih pogona. Ali i da se planira zbrinjavanje radnika iz tih pogona. Naloženo je i da se počnu pripreme za usaglašaavnje novog kolektivnog ugovora za rudare.

Po završetku sjednice je rečeno da će se naredna održati 24. i 25. septembra.