Kako navode, 24. juna 2021. godine održana je redovna sjednica Skupštine AMUS-a na kojoj su izabrani organi Udruženja, te je u skladu sa nastalim promjenama AMUS podnio Zahtjev za upis promjena u Registar udruženja pri Ministarstvu pravde BiH.

- 05.10.2021. godine AMUS je zaprimio Rješenje po kome je Ministarstvo pravde BiH postupilo na način da je izvršilo upis predsjednika i potpredsjednika Skupštine, te organa upravljanja AMUS-a. Još jednom se zahvaljujemo svim članicama i članovima AMUS-a koji su svojim prisustvom i učešćem na navedenoj sjednici doprinijeli pozitivnom ishodu i očuvanju AMUS-a kao kolektivne organizacije koja se bavi zaštitom autorskih muzičkih prava u Bosni i Hercegovini - naveli su iz AMUS-a.