Zabrinutost za mentalno zdravlje uzrokovano pandemijom postoji, te je potrebno da se načini i učestalost provjere znanja maksimalno prilagode trenutnim okolnostima, istaknuto je u obavijesti.

- To što su učenici u učionici ne znači da je Pravilnik o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika osnovnih i srednjih škola u KS na snazi u punom kapacitetu. Naime, ovaj pravilnik potrebno je primjenjivati i dalje u skladu sa Smjernicama za ocjenjivanje učenika u online okruženju i Instrukcijom o primjeni Pravilnika o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika osnovnih i srednjih škola KS za vrijeme realizacije online nastave od 17. novembra 2020. godine, a sve kako je navedeno u našem Uputstvu od 2. februara 2021. godine. Ohrabrujemo nastavnike da vrijeme kada su učenici u školi provedu tako što će sistematizirati znanja i prilagođeno ih podučavati novim sadržajima, ali ne i nužno ocjenjivati ih. Fokusiranjem na ocjenu podstičemo negativne emocije kako kod učenika, tako i kod nastavnika. I dalje je na snazi odredba o reduciranom broju ocjena potrebnih za zaključivanje ocjene. Povratak učenika u školske klupe u ovom trenutku motiviran je potrebom za socijalizacijom učenika, a ne isključivo njenom obrazovnom stranom - navedeno je.

Podsjećaju i da je, na prijedlog Kriznog štaba Ministarstva zdravstva, Vlada KS danas donijela zaključak kojim su dodatno ublažene higijensko-epidemiološke mjere u Kantonu Sarajevo, a pojedine se odnose na izvođenje odgojno-nastavnog procesa u periodu od 26. do 30. aprila 2021. godine.

U tom periodu, odgojno-obrazovni proces za učenike razredne nastave od 1. do 4./5. razreda, učenike 7. i 8. razreda predmetne nastave javnih i privatnih osnovnih škola i učenike paralelnih škola realizirat će se u prostorijama škole po kombinovanom modelu, a u skladu sa Uputstvom Ministarstva za odgoj i obrazovanje br. 11/04-34-2024-3/21 od 2. februara 2021. (prečišćeni tekst) i izmjenom Uputstva Ministarstva za odgoj i obrazovanje br. 11/04-34-2024-4/21 od 12. februara 2021.godine.

Učenici ostalih razreda predmetne nastave nastavljaju pohađati nastavu online u skladu sa Uputstvom Ministarstva za odgoj i obrazovanje br. 11/04-34-2024-4/21 od 11. marta 2021. godine.

Odgojno-obrazovni proces za učenike trećeg razreda javnih i privatnih srednjih škola i sve učenike JU Srednja muzička škola realizirat će se u prostorijama škole po kombinovanom modelu, a u skladu sa Uputstvom Ministarstva za odgoj i obrazovanje br. 11/04-34-2024-3/21 od 2. februara 2021. (prečišćeni tekst). Učenici 1.,2. i 4. razreda srednje škole nastavljaju pohađati nastavu online u skladu sa Uputstvom Ministarstva za odgoj i obrazovanje br. 11/04-34-2024-4/21 od 11. marta 2021. godine.

Vlada Kantona Sarajevo i Krizni štab Ministarstva zdravstva KS će detaljno pratiti razvoj epidemiološke situacije, i u skladu s njom donosit će izmjene plana povratka učenika u školske klupe.