Resorni ministar Anis Krivić i predsjedavajući Upravnog odbora Memorijalnog centra Ševket Hafizović izrazili su zadovoljstvo, zbog uspostavljene saradnje na ovom važnom projektu.

- Memorijalni centar Srebrenica je većinu svog dosadašnjeg istraživačkog rada posvetio okolnostima vezanim za pad Srebrenice i genocid u julu 1995. godine. Međutim, za potpuniju istraživačku sliku i jasniji prikaz pozicije koju je srebrenička enklava imala, ali i za potrebe da se genocid ne istražuje kao izdvojeni događaj, već kao posljednja tačka u višegodišnjoj operaciji etničkog čišćenja Bošnjaka istočne Bosne, odlučili smo predložiti ovaj istraživački projekt, te smo dobili veliku podršku i zeleno svjetlo Ministarstva obrazovanja, nauke i mladih KS. Zahvalni smo ministru Anisu Kriviću koji prepoznaje važnost objektivnog istraživačkog rada i institucionalnog pristupa ovim temama, što je već potvrđeno i kroz saradnje sa školama i drugim ustanovama u KS - poručio je predsjedavajući Upravnog odbora Memorijalnog centra Ševket Hafizović.

Glavni cilj projekta, po riječima Hafizovića, je utvrditi tačan ili približan broj žrtava rata na području Srebrenice i njene okoline koje su ubijene prije jula 1995. Godine, sa posebnim naglaskom na period od aprila 1992. do aprila 1993. godine. Pored toga, kreirat će se i baza podataka sa svim podacima o ubijenim žrtava u periodu od 1992-1995. Godine, koja će sadržavati sljedeće podatke: spisak ubijenih žrtava (prezime, ime oca i ime žrtve), datum i mjesto rođenja, datum i mjesto stradanja, nacionalnost  i lokaciju na kojoj su žrtve ukopane, saopćio je Press KS.