- Data je saglasnost Upravnom odboru JU Djeca Sarajeva za umanjenje cijene boravka djece u vrtićima za mart 2020. godine, u vrijeme proglašenja stanja prirodne i druge nesreće zbog opasnosti od širenja zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom u KS, da se izvrši umanjenje plaćanja mjesečnog iznosa za 50 posto za dane kada djeca nisu boravila u vrtiću – stoji u Zaključku Vlade KS.

Cijena vrtića za djecu u aprilu će se utvrđivati posebnim zaključcima u zavisnosti od situacije sa epidemijom koronavirusa.

- Svi koji su izvršili uplatu za mart i imaju namjeru nastaviti korištenje usluga JU "Djeca Sarajeva" smatrat će se da su u pretplati. Ostalima će biti izvršen povrat. Cijena boravka za april će se utvrđivati u zavisnosti od situacije izazvane virusom – pojasnio je ministar Krivić.