Košarac je inicirao hitni sastanak sa ambasadorom Sabolićem nakon što su se u javnosti pojavile informacije da je Ministarstvo za zaštitu životne sredine i energetike Hrvatske dalo lokaciju bivšeg vojnog skladišta Čerkezovac u opštini Dvor na upotrebu Fondu za finansiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada nuklearne elekrtane ''Krško''.

Ambasador Sabolić na današnjem sastanku zvanično je informisao ministra Košarca da je resorno Ministarstvo Hrvatske ustupilo predmetnu lokaciju pomenutom Fondu radi izrade studije uticaja na životnu sredinu, te da će se kao podloga za izradu studije provesti istražni radovi, odrediti nulto radiološko stanje i izraditi sigurnosne analize.

Istaknuto je da je Hrvatska privržena poštivanju Konvencije o procjeni okolinskih uticaja u prekograničnom kontekstu (ESPOO), kojom se, između ostalog, obavezuje da će sarađivati sa svim zainteresovanim stranama, u konkretnom slučaju sa BiH. U skladu sa tim, BiH će na temelju svojih stručnih kapaciteta dati svoje komentare u fazi pripreme studije uticaja na životnu sredinu.

Na današnjem sastanku ukazano je na neophodnost da ministar Košarac i ministar za zaštitu životne sredine i energetike Hrvatske Tomislav Ćorić u najkraćem roku stupe u kontakt kako bi dodatno razmotrili pitanje eventualne izgradnje odlagališta na Trgovskoj gori. S tim u vezi, dogovoreno je da naredne sedmice dvojica nadležnih ministara održe telefonski ili sastanak putem skajpa, uzimajući u obzir aktuelnu epidemiološku situaciju prouzrokovanu širenjem korona virusa. 

Ministar Košarac i ambasador Sabolić naglasili su opredijeljenost za dobre bilateralne odnose BiH i Hrvatske, te ukazali na potrebu daljeg razvoja saradnje i dobrosusjedskih odnosa. Košarac je ponovio svoj, ali i zvanični stav nadležnih institucija na svim nivoima vlasti u BiH, da je eventualna izgradnja odlagališta radioaktivnog i nuklearnog otpada na Trgovskoj gori potpuno neprihvatljiva, jer bi to ugrozilo zdravlje 250.000 stanovnika u 13 općina u slivu rijeke Une, te imalo negativan utjecaj za životnu sredinu.

On je istakao da će, u skladu sa zaključcima relevantnih institucija u BiH, raditi na dokazivanju štetnosti izgradnje spornog objekta na Trgovskoj gori, te da će tražiti da sve institucije u BiH budu aktivne i mobilisane u traženju argumentacije u prilog navedenog zvaničnog stava. Ministar Košarac naglasio je da će insistirati na formiranju pravno-eskpertskog tima koji će se baviti ovim pitanjem, u skladu sa zaključcima sastanka koji je u februaru imao sa entitetskim ministrima nadležnim za zaštitu životne sredine, te predstavnicima parlamentarne grupe ''Zeleni klub'', Agencije za radijacijsku i nuklearnu bezbjednost BiH i načelnicima opština u slivu rijeke Une, saopćilo je Ministarstvo.