Ovom prilikom, ministar Kalem informisao je predsjednika SPUS-a kako je nakon usvojenog zaključka, potpisan i Sporazum sa prijevoznicima 03. januara 2020.godine.

Ministar Kalem je najavio da će zajedno sa svojim saradnicima iznaći adekvatno rješenje u vezi novonastale situacije, kako se troškovi povećanja cijene ne bi prenijeli na teret studenata, navodi se u saopćenju Vlade Kantona Sarajevo.

Navedena odluka je donesena i stupila na snagu neposredno prije imenovanja nove Vlade u Kantonu Sarajevo. Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu je u prethodnin danima dobio veliki broj pritužbi studenata na poskupljenje mjesečnog kupona za javni gradski prijevoz. Naime, došlo je do poskupljenja mjesečnih karata sa 16 na 20 KM.