Članovi Vlade FBiH su prilikom razmatranja Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima-transfer za sanaciju zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2021. godinu koju je predložilo Federalno ministarstvo zdravstva podržali prijedlog federalnog ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Šemsudina Dedića da se izmijeni navedena odluka i unutrašnjom preraspodjelom sredstava izdvoje sredstva u iznosu od 3.000.000 KM za rekonstrukciju ili izgradnju novog objekta Dom zdravlja Bihać koji oštećen tokom zemljotresa, čiji je epicentar bio kod Petrinje u Republici Hrvatskoj krajem prošle godine.

Inicijativu i aktivnosti oko pomoći Domu zdravlja Bihać pokrenuli su ministar Dedić i delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH Hadis Jusić, a kasnije su je podržali i neki drugi zastupnici sa Unsko-sanskog kantona.

- Građani Unsko-sanskog kantona mogu uvijek računati na podršku Vlade Federacije BiH, a ovom prilikom se zahvaljujem premijeru i ostalim članovima Vlade Federacije BiH. Pozivam predstavnike nadležnih kantonalnih institucija da u što kraćem roku započnu realizaciju projekta rekonstrukcije ili izgradnje novog objekta Doma zdravlja Bihać, kako bi građanima Bihaća osigurali bolje uvjete za pružanje primarne zdravstvene zaštite - kazao je Dedić.

Usvojenom odlukom Kantonalnoj bolnici dr "Irfan Ljubijankić" u Bihaću dodijeljena su sredstva u iznosu od 1,4 milion KM, a za Opću bolnicu Sanski Most 360 hiljada KM.