Milićević je kazala da kantoni nisu proglasili stanje prirodne nesreće zbog koronavirusa, osim jednog, pa se takva odluka neće nametati ni sa nivoa Federacije. 

- Svjesni smo da su brojke povećane, svjesni smo i situacije u okruženju. Pomno smo razmotrili zahtjev Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva - obrazložila je Milićević, ali Štab ipak nije donio odluku o proglašenju stanja nesreće.

Između ostalog, takvu odluku obrazložila je i ekonomskim razlozima. Istovremeno je kazala da je Vlada FBiH adekvatno odgovorila kada su u pitanju nadležnosti Vlade. 

Dodala je i kako se prati stanje u drugim državama, pa u skladu s tim, smatra da bi dodatno zatvaranje izazvalo revolt kod građana koji bi i protestovali, a to bi, kako je kazala, izazvalo još snažnije širenje koronavirusa. 

- Mi smo 22. septembra tražili od štabova civilne zaštite, u našoj strukturi po kantonima, da dobro analiziraju situaciju u svojim kantonima, da se obrate svojim vladama i da eventualno na svojim prostorima donesu odluke o proglašenju stanja nesreće. Odgovorila su četiri kantona: Tuzlanski, Zapodnohercegovački, Srednjobosanski i Kanton 10. Samo je Zapadnohercegovački proglasio stanje nesreće. Ostali su rekli da je stanje pod kontrolom. To znači da mi nemamo pravo nametati stanje nesreće ako oni nisu tako procijenili. Onog trenutka kada pet kantona proglasi stanje nesreće, vjerovatno bismo mi tada predložili Vladi FBiH da donese odluku o proglašenju stanja nesreće - obrazložila je Milićević. 

Rakla je da je Vlada FBiH razmatrala održavanje sjednice sa svim kantonalnim premijerima, kako bi se zajedno razgovaralo o usvajanju budžeta, a sa akcentom na planiranje novca za zdravstvo i ekonomiju, odnosno pomoć privredi. Vlada FBiH je do sada plasirala 300 miliona KM za borbu protiv koronavirusa, a novac je dat nižim nivoima vlasti. 

Opširnije o ovime i ostalim temama koje se tiču pandemije i ekonomije možete pogledati u videu ispod.