Na sjednici je imenovana Milica Marković za direktora Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini (FIPA), kao najbolje rangirani kandidat nakon završene precedure javnog konkursa koju je provela Agencija za državnu službu BiH.

VMBiH za generalnog direktora Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH imenovao je Čedomira Šušnjara, a za zamjenike generalnog direktora imenovani su Marin Raspudić i Muharem Šabić, koji su kao najbolje rangirani kandidati predloženi Izvještajem o provedenoj proceduri po javnom oglasu koji je usvojen, saopćilo je Vijeće ministara.