Tragom informacija koje plasiraju pojedini zvaničnici iz Unsko-sanskog kantona o tome kako se migranti organizirano i besplatno prevoze iz Sarajeva u Bihać ili neko kupi karte za sve njih pa im samo podijeli prije kretanja autobusa, kontaktirali smo kompaniju Centrotrans kako bi provjerili ove navode.

- Centrotrans sve svoje karte naplaćuje iz prostog razloga jer je to nešto od čega mi kao kompanija živimo i nešto što je potrebno da bi opstali. Svako svoju uslugu naplaćuje, a naša usluga je prijevoz. U ovom slučaju, migranti se tretiraju kao i svi ostali putnici ako imaju validnu kartu. Mi nemamo nikakve vanredne linije za njih, radi se o redovnim linijama za Bihać, tri puta dnevno - kazala nam je Borislava Purković iz službe za informisanje ove kompanije.

Purković dodaje da nije zabilježena nikakva masovna kupovina niti podjela karata, nego da svi migranti uredno stoje u redovima i kupuju ih.

- Te linije jesu popunjene, jer migranti žele izaći iz BiH, a Bihać im je najbliža tačka sa koje se pokušavaju prebaciti dalje u Hrvatsku, ali ni tamo ne žele ostati. Njihov cilj su zemlje Zapada. Mi ne možemo vršiti diskriminaciju po bilo kom osnovu putnika koji putuju s nama. Nemamo pravo da bilo koga kontrolišemo niti im ograničavamo kretanje odnosno uskratimo pružanje usluge - kaže naša sagovornica iz Centrotransa.

Naglasila je da ovoj kompaniji do sada nisu upućivane primjedbe na ponašanje migranata, niti su zabilježeni bilo kakvi problemi tokom vožnji. Kada je u pitanju organizirano vraćanje migranata iz USK u Sarajevo i okolinu, Purković navodi da Centrotrans ne učestvuje u tome, nego da policija reguliše njihov povratak.

Isti princip važi i u Željeznicama FBiH. I u ovom preduzeću navode da svi putnici koji imaju kupljene karte imaju pravo na prijevoz. Za razliku od Centrotransa, u Željeznicama su zabilježeni problemi u odvijanju željezničkog saobraćaja ali "zahvaljujući" ponašanju pripadnika policije USK.

Podsjetili su da je prije nekoliko dana došlo do nasilnog prekida odvijanja redovnog putničkog željezničkog saobraćaja na relaciji Bihać – Sarajevo i to kada su pripadnici MUP-a USK bez najave ušli u putnički  BH voz i onemogućili putnicima, migrantima, koji su imali uredno kupljenje vozne karte da nesmetano putuju do određene destinacije koja uključuje željezničke stanice Bosanska Otoka, Bosanska Krupa i Bihać.

- Po dolasku u Bihać, 96 putnika je spriječeno da napusti voz. Prema navodima policije, riječ je o migrantima, te su zahtijevali da se isti vrate natrag u Sarajevo i to bez kupljenih karata – kazali su u Željeznicama.

Naglašavaju da je obaveza ŽFBiH da putnike prevoze vozovima prema javno objavljenom redu vožnje.

- Putnik je dužan prije započetog putovanja kupiti voznu kartu koja predstavlja dokaz da je zaključen ugovor o prijevozu. Po osnovu ovog ugovora Željeznica ima svoje obaveze prema putnicima. U zakonu ne postoji druga kvalifikacija osim "putnik" koji je definisan kao osoba koja na osnovu ugovora ima pravo na prijevoz. Osim toga, Željeznica nema pravo legitimisanja putnika osim za slučaj kada po osnovu indentifikacionog dokumenta ostvaruje pravo na određenu komercijalnu povlasticu. Također, Željeznica ne može uskratiti pravo prijevoza putnicima, osim ako to nije predviđeno posebnim propisima ili odlukama nadležnih administrativnih organa - naveli su na kraju.

Iako se masovni odlazak migranata u USK pokušava predstaviti kao nešto što se organizirano čini kako bi ih se udaljilo iz Sarajeva, to je daleko od istine. Migrantska kriza zaista je naizraženija u Bihaću, Velikoj Kladuši i drugim dijelovima tog kantona, ali to je očekivano. Mali broj migranata planira ostati u BiH, njihov cilj su evropske zemlje, a najbliži put do tamo je upravo preko USK i dijela hrvatske teritorije sa kojom graniči ovaj kanton. Sve ostale dijelove naše zemlje smatraju samo korakom dalje do svog cilja.