Njemačka kancelarka Angela Merkel je izjavila da se brojne kompanije u Njemačkoj suočavaju s ozbiljnim problemom nedostatka kvalifikovane radne snage.

U sedmičnoj videoporuci, Merkel je upozorila da bi mnoge kompanije mogle napustiti Njemačku ako ne budu u stanju naći dovoljno kvalifikovanih radnika. 

Naglasila je kako je problem toliko ozbiljan da se svaki sektor u njenoj zemlji suočava s nedostakom kvalifikovanih radnika.

Podsjećajući da je u Njemačkoj prije 15 godina bilo oko pet miliona nezaposlenih, Merkel je kazala da danas kompanije imaju veoma ozbiljan problem nedostatka kvalifikovane radne snage.

- Mnogi poslodavci i kompanije hitno traže kvalifikovane radnike. Zbog toga i mi hitno moramo uložiti dodatne napore kako bi imali kvalifikovane radnike. Inače će kompanije morati ići drugdje. Naravno da to ne želimo - kazala je Merkel.

Izrazila je zadovoljstvo što oko 2,5 miliona ljudi iz zemalja članica Evropske unije radi u Njemačkoj, napominjući ipak da to nije dovoljno.

Naglasila je da je potrebno poduzeti dodatne mjere kako bi u Njemačku dolazili kvalifikovani radnici i iz zemalja izvan EU.

Istakla je da zakon koji će stupiti na snagu u martu 2020. godine, s ciljem da se smanji deficit kvalifikovane radne snage, priprema pravnu osnovu za rješavanje ovog ekonomskog problema.

Njemačka kancelarka je dodala da će u ponedjeljak biti odražn samit na kojem će učestvovati kompanije, sindikati i relevantna ministarstva na kojem će se razgovarati o ovom pitanju.