Vlada Federacije BiH nedavno je Općini Ilidža na privremeno korištenje bez naknade i na period od deset godina dala dio zemljišta površine 50.787 metara kvadratnih bivše kasarne Nedžarići, s pripadajućim objektima.

U Općini Ilidža pokušali smo saznati za šta će biti iskorištena atraktivna lokacija koja već godinama propada i predstavlja pravo ruglo na granici općina Ilidža i Novi Grad.  

Međutim, u ovoj općini šturo nam je rečeno da načelnik Općine Ilidža Senaid Memić pregovara sa načelnikom Novog Grada Semirom Efendićem "da realiziraju zajednički projekt dječijeg igrališta."

- Kada se dogovore na koji način se može realizovati, obavijestit ćemo javnost – rečeno nam je u Općini Ilidža.   

Indikativno je da je i Vijeće ministara BiH nedavno odobrilo dodjelu sredstava tekuće rezerve. Iznos od 450.000 KM odobrava se za 18 korisnika. 

Među njima su upravo i općine Novi Grad i Ilidža, koje su dobile po 30.000 maraka. Za taj novac, kako je navedeno, bit će "sanirano sportsko i dječije igralište u Novom Gradu" te "izgrađene sportske plohe i dječije igralište u Nedžarićima, općina Ilidža".