- Dragan Mektić održavši kvorum na sjednici Ustavnopravne komisije omogućio je dalji život ustavnih amandmana, koje je predložila Naša stranka. Na te amandmane je bio suzdržan. Ovim njegovim činom su pokazali javnosti šta misle i koga slušaju. Svjedočili smo sramnom ponašanju koje je u suprotnosti sa svim onima što nam je Narodna skupština Republike Srpske naložila i onim šta narod u RS očekuje - istakla je Novaković-Bursać novinarima.

Na njene riječi reagovao je Mektić navodeći kako smatra da treba doći i braniti interese Republike Srpske u ovim institucijama zbog čega je i došao na sjednicu Ustavnopravne komisije. Kaže da je glasao protiv nekih tačaka, koje nisu bile u skladu sa interesima RS.

- Bio sam veoma zainteresovan da danas učestvujem u radu Ustavnopravne komisije po pitanju inicijative Damira Arnauta, a to je rješavanje problema koji imaju građani BiH sa certifikatima koje dobivaju nakon vakcinisanja. Očigledno je da tu postoji razlika između certifikata koje izdaju na nivou kantona, entiteta i Brčko Distrikta. Bez obzira što su građani vakcinisani sa tako različitim certifikatima ne mogu da putuju u Evropsku uniju. Čuo sam i neke inicijative iz RS-a da je neophodno da Ministarstvo civilnih poslova BiH pozove nadležne entitetske institucije i Brčko Distrikta te kantona, da usaglase rješavanje tog problema i na inicijativu da se to centralizuje ja sam predložio zaključak, koji je usvojen, da se postigne jedinstveno rješenje a da se izdavanje certifikata decentralizuje - poručio je Mektić.