Razgovarano je, između ostalog, o dosadašnjoj saradnji sigurnosno-obavještajnih službi dviju prijateljskih zemalja.

Mehmedagić je upoznao Salleha o dosadašnjim rezultatima Agencije kada se radi o borbi protiv terorizma, organiziranog kriminala, korupcije, ilegalnih migracija i krijumčarenja ljudi.

Obostrano je izražena želja da se saradnja u narednom periodu intenzivira u kontekstu razmjene saznanja i podataka zanimljivih za obje zemlje.

Također, generalni direktor OSA-e BiH zahvalio se visokoj delegaciji za pomoć koju je Malezija pružala Bosni i Hercegovini od njenog osamostaljenja do danas.

Generalni direktor Istražnog odjela Ureda premijera Malezije izrazio je čvrstu podršku suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, saopćeno je OSA-e BiH.