Aktivnosti koje Omladinski klub Novi val sprovodi od 2010. godine kroz direktne aktivnosti na terenu ima za cilj spajanje učenika osnovnih škola grada Mostara i Nevesinja (bosanski, srpski i hrvatski plan i program).

Osim projekata koje su do sada realizovali sa ambasadom Sjedinjenih Američkih Država, projekata sa ciljem pomirenja, dijaloga i interetničke saradnje u ovoj oblasti ima vrlo malo i upravo zbog toga im je cilj ovim projektom potaknuti mlade ljude da počinju razmišljati i poduzetnički.

Tokom vikenda u Eko centru Blagaj su bile upriličene radionice za sedam osnovnih škola Grada Mostara i Nevesinja sa ukupno 94 učenika i osam nastavnika. Predviđeni plan se odnosi na poduzetničku inicijativu koja bi donosila simboličan prihod školi, školskim sekcijama ili opremila neke od nastavničkih učionica. Na ovaj način bi se i učenici osjećali društveno odgovornije.

Prvih devet prijedloga biznis projekata koje komisija ocijeni kao najbolje dobit će nagradu u vrijednosti od 400 dolara, što bi se koristilo isključivo za nabavku opreme, materijala ili sličnih potreba za realizaciju ideje.

Glavni cilj projekta zasnovan je na interetničkoj saradnji osnovnih škola u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj (Mostar i Nevesinje), kako bi se na jednoj strani pokazalo bogatstvo različitosti kao i bogatstvo jednakosti na drugoj.

Osim toga, iz Omladinskog kluba Novi val poručuju, kako žele pokazati djeci koliko je važan biodiverzitet i priroda za ljudska bića. To će se raditi kroz edukativne programe i poduzetničke aktivnosti kako bi mladi mogli saznati koliko je važna ekologija, poduzetništvo, kultura i biodiverzitet, ali i koliko je važna interetnička saradnja; pomirenje i koegzistencija na ovim područjima.