Optužnica je podignuta zbog postojanja osnovane sumnje da je počinila krivično djelo zloupotrebe položaja ili ovlaštenja u sticaju sa krivičnim djelom krivotvorenje službene isprave.

- Optužena Eldina Mandžukić se tereti da je kao odgovorna osoba UKC-a Tuzla, tačnije Klinike za ortopediju i traumatologiju, na poziciji medicinske sestre tehničar-instrumentar, kojoj su na osnovu ugovora o radu i pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta povjereni poslovi kontrole ispravnosti vođenja medicinske i druge dokumentacije.

Ona je periodu od aprila 2018. godine do maja 2019. godine, svjesna da iskorištava ovlaštenja i da pečatom na kojem se nalazi potpis ljekara i pečatom UKC-a ovjerava neistinit sadržaj, kako bi sebi pribavila protivpravnu imovinsku korist, popunjavala obrazac o smrti sa upisivanjem datuma smrti osobe iako je znala da je podatak netačan i iste ovjerila sa potpisom ljekara i službenim pečatom ustanove, te predavala strankama od kojih je uzimala novac - navodi se u saopćenju Općinskog suda Tuzla.

Optužena se pred Sudom izjasnila da nije kriva i u ovom krivičnom predmetu slijedi zakazivanje glavnog pretresa i početak suđenja.